Architektura

Cisco UCS składa się z dedykowanych urządzeń zarządzająco-przełączających Fabric Interconnect, modułów komunikacyjnych Fabric Extender oraz obudów z których każda mieści do ośmiu serwerów kasetowych. System skaluje się obecnie do 20 obudów, co daje możliwość umieszczenia do 160 serwerów w jednej domenie administracyjnej.

Kompletny system to zintegrowana, ekstremalnie wydajna (poprzez zastosowanie procesorów serii Intel Xeon EX 7500) i w pełni skalowalna platforma przetwarzania, której wszystkie składniki są wspólnie zarządzane.

Produkty z rodziny UCS umożliwią Centrum Danych działanie
w epoce Internetu Wszechrzeczy.

To nowoczesne rozwiązanie wygrało już wiele testów wydajności obsługi aplikacji biznesowych!

Podstawowa architektura Cisco UCS

Połączenie kilku podstawowych elementów

USC Manager

System zarządzania, który obsługuje środowiska zwirtualizowane i zapewnia elastyczną i szybką alokację zasobów

CPD

Dostęp do zasobów dyskowych i sieciowych CPD – zastosowanie jednolitej obsługi (Fabric Interconnect).

Sieć 10 Gigabit Ethernet

Pracuje zgodnie z koncepcją Cisco Unified Fabric (wspólne medium dla wszystkich rodzajów transmisji) i zapewnia minimalne opóźnienie oraz bezstratną transmisję

Serwery

Serwery w architekturze x86, odpowiedzialne za zadania
obliczeniowe

„Jeden by wszystkimi rządzić”

Bardzo ważną i całkowicie unikalną cechą architektury UCS jest możliwość integracji serwerów kasetowych (blade) oraz stelażowych (rack) Cisco w jedno środowisko. Następuje to nie w ramach integracji modułów oprogramowania zarządzającego, a jak pokazano na powyższym diagramie w sposób sprzętowy – poprzez sieciowe dołączenie obu rodzajów serwerów do centralnych Farbric Interconnectów.

Całkowita kompatybilność serwerów kasetowych i stelażowych w ramach wspólnego środowiska oferuje zupełnie nowe możliwości dla architektury Data Center.

Komponenty środowiska UCS

Cisco UCS składa się z szeregu produktów przeznaczonych do pracy na różnych poziomach integracji. Podzielić je można na 4 główne elementy:

InterConnect

Serce platformy UCS i zawiera UCS Managera, czyli oprogramowanie zarządzające całą podłączoną do niego infrastrukturą

Fabric Extenders

Znajdują się w skrzynce blade i zapewniają transparentną komunikację z InterConnectami

Chassis

Miejsce, w którym znajdują się serwery Blade

Serwery UCS Blade

Dzielimy je na dwa rodzaje: kasetowe i stelażowe.

W architekturze UCS możemy wyróżnić kilka
podstawowych elementów

UCS Fabric Interconnect

Dedykowane elementy koncentrujące zarówno dostęp sieciowy LAN i SAN jak i integrujące w całości zarządzanie środowiskiem (za pośrednictwem modułu UCS Manager). Zapewniają dołączenie nawet kilkunastu chassis serwerowych UCS 5108 (max 20) poprzez skonsolidowane interfejsy Unified Fabric 10 Gigabit Ethernet.

Każdy port urządzenia może być przystosowany do pracy w trybie 1/10 GigabitEthernet lub FC 2/4/8G (Unified Port) i służyć do dołączenia chassis serwerowego lub realizacji połączenia zewnętrznego. Każde chassis serwerowe może być dołączone do pojedynczego Fabric Interconnect za pomocą od jednego do ośmiu interfejsów 10 GE przy wykorzystaniu okablowania miedzianego lub optycznego.

Poza funkcjonalnościami sieciowymi FI dostarczają zintegrowany system zarządzania całością rozwiązania. Mogą pracować w konfiguracji redundantnej w trybie active-active.

UCS 2200 Fabric Extender

inaczej zwany modułem I/O lub komunikacyjnym, połączony z Fabric Interconnect. Fizycznie jest częścią obudowy serwerów kasetowych ale logicznie przynależy do centralnego modułu UCS FI. Zapewnia dołączenie każdego serwera kasetowego do centralnego modułu FI poprzez max. 8 x interfejsów 10 GbE (16 x interfejsów 10GE dla 2 x modułów Extender). Dzięki modułom możliwe jest wyprowadzenie sumarycznie nawet 160 Gbps ruchu z pojedynczej szafki. Zaimplementowany na module dedykowany procesor CMC – Chassis Management Controller umożliwia konfigurację i monitorowanie połączeń sieciowych i nadzór centralnego modułu FI nad chassis.

UCS 5100 Blade Chassis

obudowa serwerów kasetowych. Logicznie rozpoznawana jako część UCS 6100. Może być zapełniona ośmioma serwerami typu half-slot (jak B200 czy B260) lub czterema serwerami full-slot (jak B420). Wyposażona w cztery zasilacze i osiem wentylatorów w konfiguracji nadmiarowej. W skład całego systemu dołączonego do pary Fabric Interconnect może wejśc do 20 chassis serwerowych.

UCS Network Adapters

interfejsy sieciowe typu CNA (Converged Network Adapter). Karty 10GE, które zapewniają komunikację serwerów ze światem zewnętrznym. Realizują skonsolidowany dostęp zarówno dla LAN i SAN (FCOE). Realizowane w formie kart typu modular LoM lub mezzanine przeznaczonych do instalacji na serwerach kasetowych. Posiadają interfejsy 2 x 10GE, 4 x 10GE, 8 x 10GE. W zalezności od typu serwera można zainstalować na nim jedną lub dwie takie karty. Oprócz kart Cisco VIC (Virtual Interface Card) dostępne są karty innych czołowych producentów rozwiązań konwergentnych – Emulex, Qlogic, Intel.

Serwery UCS

Obecnie dostępne są kolejne linie (generacje) serwerów kasetowych(B-Series) i stelażowych (C-Series) – M3 (oparta o procesory Intel Xeon ® E5) i M2/M4 (oparta o procesory Intel Xeon ® E7). Wszystkie serwery bazują na architekturze x86 i wspierają VMware vSphere, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Linux, szeroką gamę innych środowisk UNIX. Na płycie każdego serwera umieszczono specjalny procesor CIMC (Cisco Integrated Management Controller) umożliwiający konfigurowanie sprzętu wg. polityki serwisowej alokowanej do danego serwera oraz pozwalający na monitorowanie systemu i aktualizację oprogramowania.

UCS Manager

zapewnia scentralizowane zarządzanie i monitorowanie całości środowiska, m.in:

  • Definicje polityk serwisowych (service policy) obejmujących m.in. adresację LAN i SAN, identyfikację UUID, porządek bootowania, wersje BIOS/firmware, konfigurację RAID, dostęp do zewn. sieci SAN i LAN
  • Definicje organizacji i sub-organizacji pozwalające na segmentacje środowiska i uprawnień do zarządzania nim
  • Dynamiczna alokacja i realokacja zasobów sprzętowych (serwerów kasetowych) do polityk serwisowych
  • Definicje dynamicznych puli adresów MAC,WWWIN,UUID
  • Uruchamianie kolejnych obudów w ramach środowiska wraz z definicją przyłączy i stopnia redundancji zasilania
  • Definiowanie użytkowników z metodami ich lokalnej i/lub zdalnej autentykacji
  • Odbieranie i obsługa zdarzeń i błędów, gromadzenie statystyk i ich wizualizacja

Ponadto UCS Manager realizuje cały zestaw możliwości sprzęgania z zewnętrznymi systemami zarządzania. Podstawą komunikacji jest interfejs API XML. Niektóre interfejsy realizowane przez UCS Managera to:

  • CIM XML, SNMP, IPMI (Intelligent Platform Management Interface)
  • Zdalny KVM (do każdego serwera kasetowego), Serial over LAN (SSH), konsola CLI.

www.ucsexpert.pl

EIP Sp. z o.o.
ul. Inflancka 5/57
00-189 Warszawa
NIP: 951 219 32 83

+48 22 250 12 87
ask@ucsexpert.pl

Oddziały

EIP Sp. z o.o. |O. Wrocław
ul. Piękna 23/26
50-505 Wrocław

EIP Sp. z o.o. |O. Białystok
ul. Bukowskiego 1b/2
15-066 Białystok

Na skróty